Loading...

Przetwarzanie danych 2D i 3D

Przetwarzanie danych na obrazy 2D i 3D.

Na podstawie danych dostarczonych przez Klienta, nasza firma oferuje poniżej zakres usług:

 • połączenie chmury punktów,
 • przetwarzanie danych 2D i 3D,
 • wizualizacja i animacja

  Głównym celem przetwarzania danych pomiarowych jest zapewnienie jednorodnego materiału wyjściowego do dalszego modelowania. Aby zaoszczędzić czas, często używa się wielu różnych urządzeń do skanowania dużych lub złożonych obiektów. W związku z tym dane uzyskane z różnych skanerów mogą się różnić. Dzięki odpowiednim algorytmom dane są standaryzowane.

  Oprócz samej pracy mechanicznej, przy modelowaniu ważne jest również określenie celu i zakresu opracowywanego obiektu lub konstrukcji. To pozwala na określenie na przykład elementów, które są niezbędne z punktu widzenia Klienta i które powinny być obecne w ostatecznym modelu. Takie dookreślenie zakresu opracowania często nazywane jest wyznaczaniem poziomu szczegółowości modeli LoD (Level of Detail).

  Standardowym produktem uzyskiwanym w trakcie przetwarzania danych jest model 3D w wersji elektronicznej - pliki z rozszerzeniami dgn, dwg, dxf (CAD). Niezależnie od poziomu złożoności projektu, efekt końcowy spełnia wymogi dokładności, o ile tylko pozwalają na to bazowe dane.

 • Zobacz wizualizacje kilku naszych projektów

  Obraz mówi więcej niż tysiąc słów.